“she waited for the train to pass”

240 x 295 cm

houtskool en siberisch krijt op papier, 2018